Sangskriver Langhår

IMG_0872
Foto: Ole Toxværd

dansk
Malene Langborg

Efter 50 år i Danmark er Malene Langborg emigreret til visernes eget land, Sverige. Kærligheden til kulturen og sproget har altid været der – og måske har hun endda rødder der ?
Opvæksten i Københavnerforstaden Hellerup, ser hun tilbage på med glæde, men uden savn. I vognmandshjemmet blev der drukket øl og spillet jazz. Malene fik sin første guitar som 10årig, og begyndte at komponere små sange.
Efter en uddannelse som reklametegner, blev det alligevel musikken som ‘vandt’ og fra 1991 har Malene sunget professionelt og været medlem af komponistorganisationen Koda.
Jazzen fornægter sig ikke – man kan høre den i Malenes sang. I mange år gjaldt det både danse- og jazzorkestre, men efter en slags åbenbaring i 2010, har Malene mest dyrket visen som udtryksform. Mange af dem har hun selv skrevet. Sangene er på dansk, svensk og engelsk, teksterne handler om livet, kærligheden – tanker, refleksioner, oplevelser.
‘Det er dét at fortælle historier som er interessant’, synes Malene som også kan kalde sig kulturentreprenør; hun har i hvert fald ejet et mikrokulturhus på Bogø, arrangeret en lille visefestival 3 år i træk i sin sommerhushave i Rørvig, Geopark Odsherred, udover at have opfundet adskillige lokale sangskriverprojekter.
Ved siden af musikken, bruger hun sin stemme til indlæsning af lydbøger til det danske marked.
Verdens første oversættelse af jazzikonet Monica Zetterlunds selvbiografi er dansk og lavet af Malene.
Hendes sange fremføres med guitar og smuk sangstemme.

svenska

Malene Langborg

Efter 50 år i Danmark har Malene Langborg nu flyttat till Sverige; ‘Det måste finnas rötter här, för det känns som hemma.’
Malene växte dock upp i en Köpenhamnsförort, pappa spelade jazz på fritiden. Första gitarren fick hon som 10-åring och små låtar komponerades redan då.
Efter en utbildning i reklambranschen, blev det ändå musiken som ‘vann’ och från och med 1991 har Malene sjungit professionellt och varit medlem i Koda/Stim.
Jazzen förnekar sig inte i hennes sätt att sjunga. I många år var det båda dansband och jazz-orkestrar, men efter en ‘uppenbarelse’ i 2010, har Malene mest ägnat sig åt visor och att skriva eget. Låtarna är på svenska, danska och engelska, texterna är om livet, kärleken, tankar, reflektioner, upplevelser.
‘Det är historieberättandet som är intressant’, tycker Malene som också kan kalla sig kulturentreprenör; i alla fall har hon ägt ett mikro-kulturhus på Bogø i Danmark, arrangerat en liten visfestival 3 år i rad i sin trädgård i Rørvig, Odsherred, Danmark och hittat på åtskilliga lokala låtskrivareprojekt.
Ved sidan om musiken, använder hon sin röst för att läsa in ljudböcker på sitt modersmål.
Världens första översättning av Monica Zetterlund’s självbiografi är på danska och gjort av Malene.
Hon framför sina låtar med gitarr och en vacker röst.

engelska

Malene Langborg

After 50 years in Denmark, Malene Langborg is now situated in Sweden; ‘There must be some roots here, ’cause it feels like home.’
Malene grew up in a Copenhagen suburb, with her daddy playing jazz in his spare time. She got her first guitar at age 10, and began to compose little tunes.
Malene was educated in the advertising industry, but she chose the music business instead, and from 1991, she has been singing professionally and has been a member of the national
composers rights organization (Koda/Stim).
A jazzy feel is
heard in Malenes singing style, but for many years she attended both dance- and jazz-orchestras, but after having ‘seen the light’ in 2010, she is more dedicated to folksongs, and to writing her own material. The songs are in danish, swedish or english language, the lyrics are about life, love, thoughts and reflections, experiences.
‘It is the storytelling that has my interest’, says Malene who is also in minor scale a culture entrepreneur; at least she has owned a small house of culture on the island Bogø in Denmark, she has arranged a small folk festival 3 years in a row in her own garden in Odsherred, north-west Zealand, Denmark and has created many local songwriters projects.
Besides the music, she uses her voice as a reader – audiobooks
for the danish market.
The
worlds first translation of swedish jazz icon Monica Zetterlunds autobiography, was made in danish by Malene.
She performs her songs with a guitar and a beautiful voice.

Advertisements