Vardagsrumskonsert

Får jag spela konsert i ditt vardagsrum?
Malene Langborg älskar att spela för en liten publik som sitter nära, där man kan ha ögonkontakt – och dialog på flera nivån.
Koncept:
Du bjuder in 10-30 rara människor från dina kretsar (vänner, grannar), du och jag har avtalat en kväll eller en helgeftermiddag (t ex torsdag kl 19-21 ell söndag kl 14-16), du sätter på kaffet och har satt fram stolar och köpt småkakor. Alla betalar ett biljettpris (50-100 kr). Jag kommer med min gitarr och mina (och andras) låtar, valda utifrån säsong, lust, aktualitet. Musiken och berättandet kommer från hjärtat !
Ring mig på 072 33 00 465 eller mejla vardagsrumskonsert [a] malene.dk – ser fram emot detta!
/Malene
_____

Må jeg spille koncert i din dagligstue?
Malene Langborg elsker at spille for et lille publikum som sidder tæt på, hvor man kan ha’ øjenkontakt – og dialog på flere niveauer.
Koncept:
Du inviterer 10-30 rare mennesker fra din omgangskreds (venner, naboer), du och jag har aftalt en aften eller en weekendeftermiddag (f ex torsdag kl. 19-21 el. søndag kl. 14-16), du sætter kaffen over og har sat stole frem og købt småkager. Alle betaler en entrépris (50-100 kr.). Jag kommer med min guitar og mine (+ andres) sange, valgt ud fra sæson, lyst, aktualitet. Musikken og fortællingerne kommer fra hjertet !
Ring til mig på 0046 72 33 00 465 eller skriv til dagligstuekoncert [a] malene.dk – glæder mig!
Malene


Idén började i USA (living room concerts)

Advertisements